Управління ризиками та аудит інформаційної безпеки


Колоквіум, підсумкове тестування

Колоквіум, підсумкове тестування

Викладач: Шиян А. А.